Informatie

 

Geen vuurwerkvrije zones

Dit jaar komen er nog geen vuurwerkvrije zones in Almere tijdens de jaarwisseling. De gemeenteraad is verdeeld over de vraag of bepaalde wijken vuurwerkvrij zouden moeten worden.


Dat bleek tijdens een discussie die was aangezwengeld door GroenLinks. Die partij wilde weten hoe de andere fracties tegenover dergelijke zones staan en welke andere maatregelen er genomen kunnen worden tegen de overlast van vuurwerk.

Diverse partijen voelen er wel voor om het afsteken van vuurwerk op bepaalde plaatsen in de stad te verbieden, andere partijen voelen daar niets voor omdat ze hechten aan de traditie van het vuurwerk.

Moeilijke en dure controle
Burgemeester Weerwind wees de raadsleden er op dat het moeilijk en duur is om te controleren of er in zo'n vuurwerkvrije zone echt geen vuurwerk wordt afgestoken.

In de loop van volgend jaar wil GroenLinks opnieuw met de raad bekijken hoe de vuurwerkoverlast verminderd kan worden.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141483/almere-geen-vuurwerkvrije-zones-bij-jaarwisseling

Verbod op babypijltjes en Romeinse kaarsen

Nieuwsbericht | 30-04-2015 | 10:46

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) verbiedt de verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan particulieren. Dit vuurwerk veroorzaakt elke jaarwisseling letsel, vooral aan ogen. Met het verbod wil Mansveld het aantal slachtoffers door vuurwerkongevallen verminderen.

De jaarwisseling moet voor iedereen een feest zijn, aldus de staatssecretaris: ,,Oud en Nieuw moet je doorbrengen met familie en vrienden, niet op de Spoedeisende Hulp omdat je gewond bent geraakt door vuurwerk.’’ Het verbod zal nog voor komend Oudjaar van kracht zijn.

Uit een onderzoek van Veiligheid.nl komt naar voren dat onder meer Romeinse kaarsen en babypijltjes vaak oogletsel veroorzaken. De vuurwerkbranche erkent dat dit vuurwerk door oneigenlijk gebruik vaak voor verwondingen zorgt. Winkeliers besloten daarom eind vorig jaar op eigen initiatief geen babypijltjes meer te verkopen.

De staatssecretaris laat de komende jaren onderzoeken welk vuurwerk, naast babypijltjes en Romeinse kaarsen, welke verwondingen veroorzaakt. Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, overweegt zij maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers terug te dringen.

Ook blijft de overheid de komende jaren samen met de vuurwerkbranche het dragen van veiligheidsbrillen bij het afsteken van vuurwerk promoten. 

WIJ HEBBEN WEL EEN ALTERNATIEF!!

https://almere-ermisa.vuurwerk.expert/categorie/romeinse-kaarsen